In een recherche-onderzoek komen veel feiten boven tafel: sporen, aanwijzingen, verklaringen. Maar hoe passen die in het grote verhaal? Natuurlijk zijn er veel doorgewinterde rechercheurs die goed verbanden kunnen leggen op de traditionele manier. Maar mensen met roots in de theaterwereld kunnen als geen ander verhalen maken en vertellen. Kan de politie hier iets van leren?

Nicolien Kop, lector criminaliteitsbeheersing en recherchekunde aan de Politieacademie, vertelt over het onderzoek dat zij deed naar de waarde van dramaturgie voor de opsporing. Samen met Geke, die als zij-instromer vanuit het theatervak bij de politie terecht is gekomen, bracht ze twee vakgebieden – het theater en opsporing – bij elkaar. Voor het onderzoek gingen zij met rechercheurs het theater in.

Presentatie: Nina van den Dungen.

“De Academie” is een podcastserie van de Politieacademie. Of het nu gaat om criminaliteit, overlast, voetbal, maatschappelijk protest of leefbaarheid in je wijk; de politie is haast altijd op een of andere manier betrokken. Maar wat doet zij eigenlijk? Hoe? En waarom? In deze podcastserie praten we met politiemensen uit de praktijk en wetenschappers van de Politieacademie over politiewerk in onze samenleving en hoe wetenschappelijk politieonderzoek bij kan dragen aan goed politiewerk. Zo plaatsen we met “De Academie” politiewerk in perspectief.

Meer weten over Podcast “De Academie”? Kijk dan op onze website.

Categories: De Academie