De wereld waarin de politie werkt verandert en lijkt steeds complexer lijkt te worden. Daar moet de politie in mee-veranderen en dat stelt andere eisen aan politiemensen. Daarom deden 20 jaar geleden de politiekundige en de recherchekundige hun intrede. Wat moest hun toegevoegde waarde zijn? Waarom bleek dat vaak een moeizaam proces? En hoe kan beter? Daarover schreef wetenschapper Teun Meurs een proefschrift.

Verder hoor je in deze aflevering Kathelijne van Kammen, plaatsvervangend directeur van de politieacademie; Jonne Janssen, hoofd van de dienst regionale recherche in Amsterdam en Luuk Hendriks, voorheen van de politie in Oost-Brabant en momenteel specialist veiligheid bij de gemeente Eindhoven.

Het volledige proefschrift van Teun Meurs heet Tussen de linies en kun je hier vinden.

“De Academie” is een podcastserie van de Politieacademie. Of het nu gaat om criminaliteit, overlast, voetbal, maatschappelijk protest of leefbaarheid in je wijk; de politie is haast altijd op een of andere manier betrokken. Maar wat doet zij eigenlijk? Hoe? En waarom? In deze podcastserie praten we met politiemensen uit de praktijk en wetenschappers van de Politieacademie over politiewerk in onze samenleving en hoe wetenschappelijk politieonderzoek bij kan dragen aan goed politiewerk. Zo plaatsen we met “De Academie” politiewerk in perspectief.

Meer weten over Podcast “De Academie”? Kijk dan op onze website.

Categories: De Academie