Phishing, whatsappfraude en online oplichting. Vormen van cybercriminaliteit die ontzettend vaak voorkomen. Tegenwoordig zelfs vaker dan fietsendiefstal. Dat betekent ook dat politiewerk van wijk naar web verschuift. Is de politie er ook genoeg op toegerust om deze vorm van criminaliteit aan te pakken?

Wouter Stol, lector Cybersafety aan NHL Stenden Hogeschool en de Politieacademie en bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit doet al heel lang onderzoek naar cybercrime. Hij merkt dat nog niet alle politiemensen genoeg van cybercrime weten. Daardoor worden aangiftes niet altijd goed opgenomen. Hoe is dat zo gekomen en wat kunnen politie, Politieacademie en politiemensen zelf doen om daar verbetering in aan te brengen? Niels van den Nieuwendijk werkt in de eenheid Rotterdam en schreef zijn scriptie over kennis van cyber in zijn team. Hij legt uit hoe anders politiewerk is in het geval van cybercriminaliteit. Hoe stel je bijvoorbeeld bewijsmateriaal op een telefoon in het water veilig?

“De Academie” is een podcastserie van de Politieacademie. Of het nu gaat om criminaliteit, overlast, voetbal, maatschappelijk protest of leefbaarheid in je wijk; de politie is haast altijd op een of andere manier betrokken. Maar wat doet zij eigenlijk? Hoe? En waarom? In deze podcastserie praten we met politiemensen uit de praktijk en wetenschappers van de Politieacademie over politiewerk in onze samenleving en hoe wetenschappelijk politieonderzoek bij kan dragen aan goed politiewerk. Zo plaatsen we met “De Academie” politiewerk in perspectief.

Meer weten over Podcast “De Academie”? Kijk dan op onze website.

Categories: De Academie