Mensen controleren enkel en alleen op grond van huidskleur mag niet. Etnisch profileren heet dat en de politie ligt hierdoor soms onder vuur. De politie wil ervoor zorgen dat controleren op basis van vooroordelen niet meer voorkomt binnen de organisatie. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Virtual Reality wordt hierbij gebruikt als hulpmiddel.

Politiemensen zetten de welbekende VR-bril op om bewuster te worden van vooroordelen en de gevolgen voor hun werk op straat. Onderzoeker en politieman Bas Böing vertelt over de tool die hij heeft ontwikkeld, wat er nog meer nodig is voor bewustwording en hoe hij het effect van deze interventies onderzoekt. Of de agenten ook daadwerkelijk anders gaan kijken horen we van wijkagent Stefan de Jong.

Presentatie: Nina van den Dungen.

  • Kijk op vr-surveillance.com voor meer informatie over de VR-training. Hier vind je ook de filmpjes terug waar Bas het over heeft.
  • Bas schreef in 2021 samen met Peter de Vries in het Tijdschrift voor de Politie een artikel over de weerstand en bereidheid van agenten om te trainen tegen etnisch profileren. Kijk hier.
  • Meer uitleg over de scenario’s wordt hier gegeven op de site van www.policechiefmagazine.org.
  • Het effect van de VR training wordt in dit rapport van de Universiteit Twente besproken. Een onderzoek van Dr.ir. Peter de Vries, Els Mulder, BSc en Prof.dr. Jean-Louis van Gelder.

“De Academie” is een podcastserie van de Politieacademie. Of het nu gaat om criminaliteit, overlast, voetbal, maatschappelijk protest of leefbaarheid in je wijk; de politie is haast altijd op een of andere manier betrokken. Maar wat doet zij eigenlijk? Hoe? En waarom? In deze podcastserie praten we met politiemensen uit de praktijk en wetenschappers van de Politieacademie over politiewerk in onze samenleving en hoe wetenschappelijk politieonderzoek bij kan dragen aan goed politiewerk. Zo plaatsen we met “De Academie” politiewerk in perspectief.

Meer weten over Podcast “De Academie”? Kijk dan op onze website.

Categories: De Academie