Pensioenfondsen hebben het geld om een sturende rol mee uit te oefenen in de overgang naar een duurzame economie en tegelijkertijd bij te dragen aan een waardevast pensioen. Toch wordt nog maar een klein deel van die miljarden duurzaam geïnvesteerd. In deze aflevering praten we over hoe de pensioensector hun duurzame financiering kunnen verbreden en versnellen.

Te gast zijn:

  • Jeanet van Antwerpen, raadslid bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en voorzitter van de adviescommissie die dit advies heeft voorbereid;
  • Eloy Lindeijer, voormalig Chief Investment Manager bij PGGM en extern commissielid bij het advies;
  • Anne Gram, pensioenfondsbestuurder en expert op het gebied van investeringen en duurzaamheid;
  • Presentatie: Lotte Sluiter.

Deze podcastaflevering hoort bij het advies “Financiering in transitie” dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur op 22 december 2022 heeft aangeboden aan minister Kaag van Financiën.

Deze aflevering is onderdeel van een tweeluik: de eerste aflevering gaat in op de rol van de banken bij de transitie naar een duurzame economie.

‘Onze Leefomgeving’ is een podcastserie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in samenwerking met NAP1 Podcasts. De Rli is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Categories: Onze Leefomgeving