Als politieagent moet je op het goede moment de goede keuze maken. Terwijl de belangen groot zijn en de omstandigheden soms zwaar. Tijdens de coronapandemie groeit het anti-politiesentiment en dat maakt het werk alleen maar moeilijker. Een verkeerde keuze kan grote consequenties hebben.

In deze aflevering hoor je Pieter Winkel. Pieter is brigadier en werkt vaak als operationeel coördinator. Van hem hoor je hoe hij ervoor probeert te zorgen dat hij en zijn collega’s hun werk goed kunnen blijven doen in soms lastige omstandigheden. En je hoort Annika Smit, lector weerbaarheid aan de Politieacademie en bijzonder hoogleraar Weerbaarheid bij de politie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Zij vertelt wat Pieters verhaal met weerbaarheid te maken heeft, hoe je weerbaarheid meet. Wat kan bijdragen aan de weerbaarheid van politiemensen? En wat juist niet?

“De Academie” is een podcastserie van de Politieacademie. Of het nu gaat om criminaliteit, overlast, voetbal, maatschappelijk protest of leefbaarheid in je wijk; de politie is haast altijd op een of andere manier betrokken. Maar wat doet zij eigenlijk? Hoe? En waarom? In deze podcastserie praten we met politiemensen uit de praktijk en wetenschappers van de Politieacademie over politiewerk in onze samenleving en hoe wetenschappelijk politieonderzoek bij kan dragen aan goed politiewerk. Zo plaatsen we met “De Academie” politiewerk in perspectief.

Meer weten over Podcast “De Academie”? Kijk dan op onze website.

Categories: De Academie