Online wordt er steeds vaker opgeroepen tot acties die op straat uit de hand lopen. Bas Treur werkt bij de digitale recherche in Amsterdam. Hij vertelt wat hij online aan de achterkant kan doen om offline problemen aan de voorkant te voorkomen. En wat er níet kan. Ook volgens onderzoeker Willem Bantema, lector bestuur en digitalisering aan de Thorbecke Academie van NHL Stenden hogeschool, is het lastig om in te grijpen, al is nog winst te behalen bij politie, gemeente en techbedrijven. Maar hoe, dat is nog niet zo makkelijk. Presentatie: Nina van den Dungen.

Wil je enkele onderzoeken van Willem Bantema lezen? Kijk dan eens hier:

“De Academie” is een podcastserie van de Politieacademie. Of het nu gaat om criminaliteit, overlast, voetbal, maatschappelijk protest of leefbaarheid in je wijk; de politie is haast altijd op een of andere manier betrokken. Maar wat doet zij eigenlijk? Hoe? En waarom? In deze podcastserie praten we met politiemensen uit de praktijk en wetenschappers van de Politieacademie over politiewerk in onze samenleving en hoe wetenschappelijk politieonderzoek bij kan dragen aan goed politiewerk. Zo plaatsen we met “De Academie” politiewerk in perspectief.

Meer weten over Podcast “De Academie”? Kijk dan op onze website.

Categories: De Academie