Er zijn zorgen over de natuur in Nederland. De natuur kampt met verdroging, verzuring, vermesting, versnippering en meer. De biodiversiteit gaat achteruit. En tegelijkertijd verandert de samenleving en beseffen we steeds meer dat we de natuur nodig hebben.

We zullen anders met de natuur om moeten gaan. Maar hoe kunnen we dat doen?

In deze aflevering praat Quintin Wierenga met Renske Visscher, directeur Regio Zuid IVN, met Annemieke Nijhof, directeur Deltares en voormalig raadslid Rli en met André van der Zande van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

Bijbehorende adviezen van de Rli vind je hier:

Voor wie een beperking heeft of iets wil terugzoeken, is een volledig transcript van deze aflevering te vinden via https://www.rli.nl/podcast. Daar vind je ook alle afleveringen van deze serie overzichtelijk bij elkaar.

Nederland verbouwt in 7 vragen is een podcastserie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in samenwerking met NAP1 Podcasts.