De energietransitie komt op gang. Maar naar wat voor soort energievoorziening werken we eigenlijk toe? We hebben het vaak over specifieke energiebronnen zoals biomassa, windenergie en kernenergie en hun voor- en nadelen. Maar de keuzes die we moeten maken gaan over veel meer dan alleen welke bronnen en technieken we wenselijk vinden. Voor het totale plaatje moeten we kijken naar het energiesysteem: het geheel van energiebronnen, infrastructuur om de energie op de juiste plek te krijgen en de energiemarkt. De opbouw van een toekomstbestendig en samenhangend energiesysteem vraagt om allerlei afwegingen. Waarden zoals energiezekerheid, veiligheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid helpen om deze te maken. Je moet ook goed nadenken over hoe je beslissingen maakt en hoe je mensen daarbij betrekt. Hoe komen we tot een energiesysteem waar mensen zich in kunnen vinden?

In deze aflevering praat Quintin Wierenga met Emmy Meijers, raadslid bij de Rli en algemeen directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied, met Coby van der Linde, directeur Clingendael International Energy Programme (CIEP), en met Sanne Akerboom, universitair docent Regulering en Governance van de Energietransitie aan de Universiteit Utrecht.

Bijbehorende adviezen van de Rli vind je hier:

In de podcast wordt De Energieraad aangehaald (voluit: Algemene Energieraad, AER). De rapporten van deze raad, een van de voorgangers van de huidige Rli, zijn terug te vinden op de site van de Rli.

Voor wie een beperking heeft of iets wil terugzoeken, is een volledig transcript van deze aflevering te vinden via https://www.rli.nl/podcast. Daar vind je ook alle afleveringen van deze serie overzichtelijk bij elkaar.

Nederland verbouwt in 7 vragen is een podcastserie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in samenwerking met NAP1 Podcasts. De Rli is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het gebied van de fysieke leefomgeving.