Een reeks wetboeken met op de voorgrond het Wetboek van Stafvordering. Eroverheen geschreven staat "Podcast. Strafvordering verandert. Op naar een nieuw wetboek"

Het wetboek van strafrecht kent bijna iedereen: daarin staat wat strafbare feiten zijn, en hoe hoog de straffen zijn die daarbij horen. Het wetboek van strafvordering is minder bekend. Daarin staat hoe de rechtsgang verloopt. En volgens welke methodes strafbare feiten moeten worden vervolgd.

Dat wetboek van strafvordering is gemoderniseerd: de afgelopen jaren is het helemaal herschreven. Dat heeft impact op de tienduizenden mensen die bij de politie werken, want krijgen te maken met andere procedures en nieuwe regels, maar ook met opsporingsbevoegdheden die beter passen bij de huidige tijd.

Over die veranderingen maakte NAP1 – in nauw overleg met het Programmateam Modernisering Wetboek van Strafvordering – drie podcastafleveringen.

We verzorgden redactie en research, schreven scripts en draaiboek, namen de interviews op en verzorgden de montage.

Deze podcast zijn bedoeld voor intern gebruik, om politiemensen bewust te maken van de aanstaande veranderingen en te interesseren voor de gevolgen voor hun dagelijks werk.

De afleveringen zijn niet via deze website te beluisteren.