Voor de transitie naar een duurzame economie is geld nodig – geld waar de banken over beschikken en een sturende rol mee kunnen uitoefenen. In Nederland wordt nog veel te weinig duurzaam geïnvesteerd. Hoe kan de transitie naar een duurzame economie versneld worden? Welke rol spelen de banken hierbij? In deze aflevering praten we over hoe de bankencultuur op de schop moet en wat nieuwe rekenmodellen daarin kunnen betekenen.

Te gast zijn:

  • Jeanet van Antwerpen, raadslid bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en voorzitter van de adviescommissie die dit advies heeft voorbereid;
  • Peter Blom, oud-ceo van de Triodos Bank, co-voorzitter van het Sustainable Finance Lab en extern commissielid bij het advies;
  • Marleen Janssen Groesbeek, lector Sustainable Finance and Accounting aan de Avans Hogeschool;
  • Presentatie: Lotte Sluiter.

Deze podcastaflevering hoort bij het advies Financiering in transitie dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) op 22 december 2022 heeft aangeboden aan minister Kaag van Financiën.

Deze aflevering is onderdeel van een tweeluik: de tweede aflevering gaat in op de rol van de pensioenfondsen bij de transitie naar een duurzame economie.

‘Onze leefomgeving’ is een podcastserie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in samenwerking met NAP1 Podcasts. De Rli is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het gebied van de fysieke leefomgeving.